Navigáció

Nyelv kiválasztása

Tartalom

Daň z nehnuteľnosti2014 Letöltve: 247x | 23.09.2015

Daň za psa Letöltve: 241x | 23.09.2015

Daň za psa2014 Letöltve: 231x | 23.09.2015

Predajný čas Letöltve: 285x | 23.09.2015

Rokovací poriadok2010 Letöltve: 255x | 23.09.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce -MŠ Letöltve: 261x | 23.09.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Letöltve: 255x | 23.09.2015

VZN - MŠ a ŠJ1 Letöltve: 206x | 23.09.2015

VZN o menších obecných službách Letöltve: 262x | 23.09.2015

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Letöltve: 236x | 23.09.2015

zasady používana služobného vozidla Letöltve: 320x | 23.09.2015

ZASADY STAZNOSTI - Pastovce Letöltve: 555x | 23.09.2015

Stránka

  • 1