Navigáció

Nyelv kiválasztása

Tartalom

Daň z nehnuteľnosti2014 Letöltve: 400x | 23.09.2015

Daň za psa Letöltve: 353x | 23.09.2015

Daň za psa2014 Letöltve: 337x | 23.09.2015

Predajný čas Letöltve: 411x | 23.09.2015

Rokovací poriadok2010 Letöltve: 377x | 23.09.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce -MŠ Letöltve: 385x | 23.09.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Letöltve: 368x | 23.09.2015

VZN - MŠ a ŠJ1 Letöltve: 313x | 23.09.2015

VZN o menších obecných službách Letöltve: 373x | 23.09.2015

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Letöltve: 357x | 23.09.2015

zasady používana služobného vozidla Letöltve: 454x | 23.09.2015

ZASADY STAZNOSTI - Pastovce Letöltve: 826x | 23.09.2015

Stránka

  • 1