Navigáció

Nyelv kiválasztása

Tartalom

Daň z nehnuteľnosti2014 Letöltve: 328x | 23.09.2015

Daň za psa Letöltve: 298x | 23.09.2015

Daň za psa2014 Letöltve: 287x | 23.09.2015

Predajný čas Letöltve: 349x | 23.09.2015

Rokovací poriadok2010 Letöltve: 324x | 23.09.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce -MŠ Letöltve: 324x | 23.09.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Letöltve: 313x | 23.09.2015

VZN - MŠ a ŠJ1 Letöltve: 265x | 23.09.2015

VZN o menších obecných službách Letöltve: 319x | 23.09.2015

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Letöltve: 300x | 23.09.2015

zasady používana služobného vozidla Letöltve: 400x | 23.09.2015

ZASADY STAZNOSTI - Pastovce Letöltve: 703x | 23.09.2015

Stránka

  • 1