Navigáció

Nyelv kiválasztása

Tartalom

Daň z nehnuteľnosti2014 Letöltve: 413x | 23.09.2015

Daň za psa Letöltve: 363x | 23.09.2015

Daň za psa2014 Letöltve: 346x | 23.09.2015

Predajný čas Letöltve: 426x | 23.09.2015

Rokovací poriadok2010 Letöltve: 389x | 23.09.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce -MŠ Letöltve: 397x | 23.09.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Letöltve: 377x | 23.09.2015

VZN - MŠ a ŠJ1 Letöltve: 321x | 23.09.2015

VZN o menších obecných službách Letöltve: 384x | 23.09.2015

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Letöltve: 369x | 23.09.2015

zasady používana služobného vozidla Letöltve: 463x | 23.09.2015

ZASADY STAZNOSTI - Pastovce Letöltve: 855x | 23.09.2015

Stránka

  • 1