Navigáció

Nyelv kiválasztása

Tartalom

Daň z nehnuteľnosti2014 Letöltve: 468x | 23.09.2015

Daň za psa Letöltve: 417x | 23.09.2015

Daň za psa2014 Letöltve: 393x | 23.09.2015

Predajný čas Letöltve: 482x | 23.09.2015

Rokovací poriadok2010 Letöltve: 447x | 23.09.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce -MŠ Letöltve: 450x | 23.09.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Letöltve: 434x | 23.09.2015

VZN - MŠ a ŠJ1 Letöltve: 363x | 23.09.2015

VZN o menších obecných službách Letöltve: 437x | 23.09.2015

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Letöltve: 434x | 23.09.2015

zasady používana služobného vozidla Letöltve: 523x | 23.09.2015

ZASADY STAZNOSTI - Pastovce Letöltve: 967x | 23.09.2015

Stránka

  • 1