Navigáció

Nyelv kiválasztása

Tartalom

Daň z nehnuteľnosti2014 Letöltve: 269x | 23.09.2015

Daň za psa Letöltve: 257x | 23.09.2015

Daň za psa2014 Letöltve: 251x | 23.09.2015

Predajný čas Letöltve: 301x | 23.09.2015

Rokovací poriadok2010 Letöltve: 276x | 23.09.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce -MŠ Letöltve: 276x | 23.09.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Letöltve: 272x | 23.09.2015

VZN - MŠ a ŠJ1 Letöltve: 222x | 23.09.2015

VZN o menších obecných službách Letöltve: 280x | 23.09.2015

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Letöltve: 256x | 23.09.2015

zasady používana služobného vozidla Letöltve: 354x | 23.09.2015

ZASADY STAZNOSTI - Pastovce Letöltve: 621x | 23.09.2015

Stránka

  • 1