Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OBEC PASTOVCE oznamujem cteným rodičom, že začiatkom septembra zahajuje svoju činnosť miestna Materská škola - Óvoda v normálnom celodennom režime. Všetky ostatné informácie šíriace sa v obci sú nepravdivé a zavádzajúce.

S úctou Oto Mészáros, starosta obce

Správy

Aktualizácia stratégie CLLD - komunitne riadeného rozvoja regiónu združenia Ipeľ - Hont

Dotazník pre vyplnenie pre obyvateľov, podnikateľov a poľnohospodárov celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu triedeného odpadu IV-VI/2020

Separovaný zber celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oficiálna správa Slovenskej pošty ohľadom dočasného pozastavenia prevádzky Pošty Pastovce

Slovenská Pošta - oznámenie celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Pastovce

v Období 12/2019-01/2020 pristupujeme k realizácii projektu na odstránenie divokej skládky odpadu v lokalite Hlboká cesta (Mélyút) na ktorú bola poskytnutá podpora z Ministerstva vnútra SR vo výške 57 446,69€ so spoluúčasťou obce vo výške 3 233,51€. celý text

ostatné | 3. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia úpravne vody Pastovce

Obec v mesiaci júl zahajuje projekt za účelom zvýšenia kvality pitnej vody v obecnom vodovode. Na tento projekt sme získali dotáciu z Environmentálneho fondu SR vo výške 80 000€. Vlastné prostriedky 11 510,10€. Počas realizácie projektu nebude obmedzená dodávka pitnej vody, môže nastať krátkodobá situácia keď sa zvýši množstvo železa a mangánu vo vode. Bude sa montovať najmodernejšia technológia na odstránenie Fe a Mn - VAS 300, ktoré bude 10x účinnejšie ako súčasné zariadenie. Dezinfekcia sa vykonáva dezinfekčným prostriedkom na pitnú vodu TwinOxide.
Práce boli ukončené 09/2019 a bola zahájená skúšobná prevádzka po ktorej bola dosiahnutá kvalita pitnej vody, ktorá vyhovuje všetkým požadovaným parametrom. celý text

ostatné | 3. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecnéhé úradu v Pastovciach

Zateplenie budovy - dotácia z environmentálneho fondu vo výške 110 000€, vlastné prostriedky 18 000€.
Druhá etapa zateplenia bola zahájená 06/2019 s celkovými nákladmy vo výške 43 000€. z toho dotácia y EF 35 000€. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Prenájom bytu

Obec Pastovce ponúka na prenájom 3-izbový, 80m2 byt v 6-bytovke. celý text

ostatné | 10. 1. 2016 | Autor: