Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Pozvánka

Typ: ostatné
18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

erb       STAROSTA  OBCE   PASTOVCE

Obecný úrad Pastovce, Mikulská 51/84, PSČ 935 74,  tel/fax: +421 36 7721671     E-mail: pastovce@pastovce.sk               

Číslo: 18-OZ/2018                                                          V Pastovciach, dňa 21. júna  2018

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších úprav a predpisov zvolávam 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň

 

 

27. júna  2018 ( streda )  o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Pastovciach

 

 

 

Návrh programu rokovania:

 

1.   Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2.   Zloženie sľubu poslanca –náhradníka OZ Pastovce.

3.   Schválenie programu zasadnutia.

4.   Audit účtovnej závierky za rok 2017 – správa nezávislého audítora.

5.   Záverečný účet za rok 2017.

6.   Správa o aktivitách a zámeroch obce v nasledujúcom období ( oberačkové oslavy).

7.   Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v r. 2018 ( Ref. cirkev).

8.   Diskusia.

9.   Uznesenie.

10. Záver.

 

 

 

 

Oto Mészáros

starosta  obce


Vytvorené: 27. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 6. 2018 08:22
Autor: Správce Webu