Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poplatky MŠ Stiahnuté: 28x

VZN TKO 2021 Stiahnuté: 261x

DzN 2020 Stiahnuté: 213x

VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 208x

Nájomné byty Stiahnuté: 264x

VZN 2/2018 - TKO na rok 2019 Stiahnuté: 306x

VZN 1/2018 MŠ Stiahnuté: 286x

VZN o miestnom poplatku za TKO 2018 Stiahnuté: 399x

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 546x

VZN omiestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 2016 Stiahnuté: 562x

ŠTATÚT OBCE PASTOVCE Stiahnuté: 621x

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Stiahnuté: 602x

VZN - MŠ a ŠJ1 Stiahnuté: 524x

Daň za psa2014 Stiahnuté: 571x

Daň za psa Stiahnuté: 591x

Daň z nehnuteľnosti2014 Stiahnuté: 640x

VZN o menších obecných službách Stiahnuté: 626x

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Stiahnuté: 626x

Predajný čas Stiahnuté: 658x

Rokovací poriadok2010 Stiahnuté: 636x

Stránka