Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Daň z nehnuteľnosti2014 Stiahnuté: 378x | 23.09.2015

Daň za psa Stiahnuté: 336x | 23.09.2015

Daň za psa2014 Stiahnuté: 322x | 23.09.2015

Nájomné byty Stiahnuté: 33x | 14.05.2019

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 196x | 29.03.2017

Predajný čas Stiahnuté: 393x | 23.09.2015

Rokovací poriadok2010 Stiahnuté: 360x | 23.09.2015

ŠTATÚT OBCE PASTOVCE Stiahnuté: 355x | 25.09.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce -MŠ Stiahnuté: 367x | 23.09.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Stiahnuté: 349x | 23.09.2015

VZN - MŠ a ŠJ1 Stiahnuté: 299x | 23.09.2015

VZN 1/2018 MŠ Stiahnuté: 61x | 11.12.2018

VZN 2/2018 - TKO na rok 2019 Stiahnuté: 69x | 11.12.2018

VZN o menších obecných službách Stiahnuté: 357x | 23.09.2015

VZN o miestnom poplatku za TKO 2018 Stiahnuté: 143x | 21.12.2017

VZN omiestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 2016 Stiahnuté: 315x | 15.02.2016

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Stiahnuté: 339x | 23.09.2015

zasady používana služobného vozidla Stiahnuté: 437x | 23.09.2015

ZASADY STAZNOSTI - Pastovce Stiahnuté: 777x | 23.09.2015

Stránka

  • 1