Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Daň z nehnuteľnosti2014 Stiahnuté: 241x | 23.09.2015

Daň za psa Stiahnuté: 237x | 23.09.2015

Daň za psa2014 Stiahnuté: 228x | 23.09.2015

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 83x | 29.03.2017

Predajný čas Stiahnuté: 279x | 23.09.2015

Rokovací poriadok2010 Stiahnuté: 250x | 23.09.2015

ŠTATÚT OBCE PASTOVCE Stiahnuté: 240x | 25.09.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce -MŠ Stiahnuté: 255x | 23.09.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Stiahnuté: 250x | 23.09.2015

VZN - MŠ a ŠJ1 Stiahnuté: 201x | 23.09.2015

VZN o menších obecných službách Stiahnuté: 259x | 23.09.2015

VZN o miestnom poplatku za TKO 2018 Stiahnuté: 54x | 21.12.2017

VZN omiestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 2016 Stiahnuté: 225x | 15.02.2016

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Stiahnuté: 228x | 23.09.2015

zasady používana služobného vozidla Stiahnuté: 313x | 23.09.2015

ZASADY STAZNOSTI - Pastovce Stiahnuté: 530x | 23.09.2015

Stránka

  • 1