Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Daň z nehnuteľnosti2014 Stiahnuté: 181x | 23.09.2015

Daň za psa Stiahnuté: 170x | 23.09.2015

Daň za psa2014 Stiahnuté: 160x | 23.09.2015

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 30x | 29.03.2017

Predajný čas Stiahnuté: 213x | 23.09.2015

Rokovací poriadok2010 Stiahnuté: 193x | 23.09.2015

ŠTATÚT OBCE PASTOVCE Stiahnuté: 173x | 25.09.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce -MŠ Stiahnuté: 186x | 23.09.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Stiahnuté: 187x | 23.09.2015

VZN - MŠ a ŠJ1 Stiahnuté: 146x | 23.09.2015

VZN o menších obecných službách Stiahnuté: 192x | 23.09.2015

VZN omiestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 2016 Stiahnuté: 173x | 15.02.2016

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Stiahnuté: 165x | 23.09.2015

zasady používana služobného vozidla Stiahnuté: 244x | 23.09.2015

ZASADY STAZNOSTI - Pastovce Stiahnuté: 411x | 23.09.2015

Stránka

  • 1