Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poplatky MŠ Stiahnuté: 70x

VZN TKO 2021 Stiahnuté: 351x

DzN 2020 Stiahnuté: 253x

VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 251x

Nájomné byty Stiahnuté: 307x

VZN 2/2018 - TKO na rok 2019 Stiahnuté: 392x

VZN 1/2018 MŠ Stiahnuté: 328x

VZN o miestnom poplatku za TKO 2018 Stiahnuté: 442x

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 590x

VZN omiestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 2016 Stiahnuté: 603x

ŠTATÚT OBCE PASTOVCE Stiahnuté: 664x

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Stiahnuté: 645x

VZN - MŠ a ŠJ1 Stiahnuté: 567x

Daň za psa2014 Stiahnuté: 617x

Daň za psa Stiahnuté: 636x

Daň z nehnuteľnosti2014 Stiahnuté: 682x

VZN o menších obecných službách Stiahnuté: 670x

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Stiahnuté: 670x

Predajný čas Stiahnuté: 703x

Rokovací poriadok2010 Stiahnuté: 677x

Stránka