Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Daň z nehnuteľnosti2014 Stiahnuté: 213x | 23.09.2015

Daň za psa Stiahnuté: 210x | 23.09.2015

Daň za psa2014 Stiahnuté: 199x | 23.09.2015

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 60x | 29.03.2017

Predajný čas Stiahnuté: 250x | 23.09.2015

Rokovací poriadok2010 Stiahnuté: 220x | 23.09.2015

ŠTATÚT OBCE PASTOVCE Stiahnuté: 211x | 25.09.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce -MŠ Stiahnuté: 225x | 23.09.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Stiahnuté: 220x | 23.09.2015

VZN - MŠ a ŠJ1 Stiahnuté: 172x | 23.09.2015

VZN o menších obecných službách Stiahnuté: 228x | 23.09.2015

VZN o miestnom poplatku za TKO 2018 Stiahnuté: 32x | 21.12.2017

VZN omiestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 2016 Stiahnuté: 196x | 15.02.2016

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Stiahnuté: 199x | 23.09.2015

zasady používana služobného vozidla Stiahnuté: 282x | 23.09.2015

ZASADY STAZNOSTI - Pastovce Stiahnuté: 480x | 23.09.2015

Stránka

  • 1