Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN TKO 2021 Stiahnuté: 106x

DzN 2020 Stiahnuté: 146x

VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 153x

Nájomné byty Stiahnuté: 210x

VZN 2/2018 - TKO na rok 2019 Stiahnuté: 250x

VZN 1/2018 MŠ Stiahnuté: 239x

VZN o miestnom poplatku za TKO 2018 Stiahnuté: 335x

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 392x

VZN omiestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 2016 Stiahnuté: 503x

ŠTATÚT OBCE PASTOVCE Stiahnuté: 565x

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Stiahnuté: 550x

VZN - MŠ a ŠJ1 Stiahnuté: 469x

Daň za psa2014 Stiahnuté: 520x

Daň za psa Stiahnuté: 535x

Daň z nehnuteľnosti2014 Stiahnuté: 594x

VZN o menších obecných službách Stiahnuté: 568x

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Stiahnuté: 567x

Predajný čas Stiahnuté: 602x

Rokovací poriadok2010 Stiahnuté: 581x

ZASADY STAZNOSTI - Pastovce Stiahnuté: 1102x

Stránka