Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Daň z nehnuteľnosti2014 Stiahnuté: 282x | 23.09.2015

Daň za psa Stiahnuté: 270x | 23.09.2015

Daň za psa2014 Stiahnuté: 262x | 23.09.2015

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 118x | 29.03.2017

Predajný čas Stiahnuté: 314x | 23.09.2015

Rokovací poriadok2010 Stiahnuté: 289x | 23.09.2015

ŠTATÚT OBCE PASTOVCE Stiahnuté: 278x | 25.09.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce -MŠ Stiahnuté: 291x | 23.09.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Stiahnuté: 283x | 23.09.2015

VZN - MŠ a ŠJ1 Stiahnuté: 235x | 23.09.2015

VZN o menších obecných službách Stiahnuté: 290x | 23.09.2015

VZN o miestnom poplatku za TKO 2018 Stiahnuté: 82x | 21.12.2017

VZN omiestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 2016 Stiahnuté: 257x | 15.02.2016

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Stiahnuté: 268x | 23.09.2015

zasady používana služobného vozidla Stiahnuté: 368x | 23.09.2015

ZASADY STAZNOSTI - Pastovce Stiahnuté: 639x | 23.09.2015

Stránka

  • 1