Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Daň z nehnuteľnosti2014 Stiahnuté: 546x | 23.09.2015

Daň za psa Stiahnuté: 490x | 23.09.2015

Daň za psa2014 Stiahnuté: 467x | 23.09.2015

DzN 2020 Stiahnuté: 100x | 26.03.2020

Nájomné byty Stiahnuté: 163x | 14.05.2019

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 346x | 29.03.2017

Predajný čas Stiahnuté: 563x | 23.09.2015

Rokovací poriadok2010 Stiahnuté: 527x | 23.09.2015

ŠTATÚT OBCE PASTOVCE Stiahnuté: 515x | 25.09.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce -MŠ Stiahnuté: 523x | 23.09.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Stiahnuté: 513x | 23.09.2015

VZN - MŠ a ŠJ1 Stiahnuté: 428x | 23.09.2015

VZN 1/2018 MŠ Stiahnuté: 195x | 11.12.2018

VZN 2/2018 - TKO na rok 2019 Stiahnuté: 203x | 11.12.2018

VZN o menších obecných službách Stiahnuté: 514x | 23.09.2015

VZN o miestnom poplatku za TKO 2018 Stiahnuté: 277x | 21.12.2017

VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 114x | 14.07.2020

VZN omiestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 2016 Stiahnuté: 456x | 15.02.2016

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Stiahnuté: 504x | 23.09.2015

zasady používana služobného vozidla Stiahnuté: 596x | 23.09.2015

Stránka