Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN TKO 2021 Stiahnuté: 63x

DzN 2020 Stiahnuté: 137x

VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 143x

Nájomné byty Stiahnuté: 194x

VZN 2/2018 - TKO na rok 2019 Stiahnuté: 239x

VZN 1/2018 MŠ Stiahnuté: 228x

VZN o miestnom poplatku za TKO 2018 Stiahnuté: 320x

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 380x

VZN omiestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 2016 Stiahnuté: 491x

ŠTATÚT OBCE PASTOVCE Stiahnuté: 551x

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Stiahnuté: 538x

VZN - MŠ a ŠJ1 Stiahnuté: 457x

Daň za psa2014 Stiahnuté: 505x

Daň za psa Stiahnuté: 523x

Daň z nehnuteľnosti2014 Stiahnuté: 580x

VZN o menších obecných službách Stiahnuté: 552x

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Stiahnuté: 548x

Predajný čas Stiahnuté: 590x

Rokovací poriadok2010 Stiahnuté: 568x

ZASADY STAZNOSTI - Pastovce Stiahnuté: 1075x

Stránka