Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poplatky MŠ Stiahnuté: 3x

VZN TKO 2021 Stiahnuté: 180x

DzN 2020 Stiahnuté: 169x

VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 172x

Nájomné byty Stiahnuté: 231x

VZN 2/2018 - TKO na rok 2019 Stiahnuté: 271x

VZN 1/2018 MŠ Stiahnuté: 254x

VZN o miestnom poplatku za TKO 2018 Stiahnuté: 358x

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 412x

VZN omiestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 2016 Stiahnuté: 526x

ŠTATÚT OBCE PASTOVCE Stiahnuté: 583x

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Stiahnuté: 569x

VZN - MŠ a ŠJ1 Stiahnuté: 492x

Daň za psa2014 Stiahnuté: 538x

Daň za psa Stiahnuté: 554x

Daň z nehnuteľnosti2014 Stiahnuté: 609x

VZN o menších obecných službách Stiahnuté: 585x

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Stiahnuté: 585x

Predajný čas Stiahnuté: 620x

Rokovací poriadok2010 Stiahnuté: 600x

Stránka