Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Daň z nehnuteľnosti2014 Stiahnuté: 328x | 23.09.2015

Daň za psa Stiahnuté: 298x | 23.09.2015

Daň za psa2014 Stiahnuté: 287x | 23.09.2015

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 152x | 29.03.2017

Predajný čas Stiahnuté: 349x | 23.09.2015

Rokovací poriadok2010 Stiahnuté: 324x | 23.09.2015

ŠTATÚT OBCE PASTOVCE Stiahnuté: 307x | 25.09.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce -MŠ Stiahnuté: 324x | 23.09.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Stiahnuté: 313x | 23.09.2015

VZN - MŠ a ŠJ1 Stiahnuté: 265x | 23.09.2015

VZN 1/2018 MŠ Stiahnuté: 28x | 11.12.2018

VZN 2/2018 - TKO na rok 2019 Stiahnuté: 35x | 11.12.2018

VZN o menších obecných službách Stiahnuté: 319x | 23.09.2015

VZN o miestnom poplatku za TKO 2018 Stiahnuté: 114x | 21.12.2017

VZN omiestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 2016 Stiahnuté: 281x | 15.02.2016

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Stiahnuté: 300x | 23.09.2015

zasady používana služobného vozidla Stiahnuté: 400x | 23.09.2015

ZASADY STAZNOSTI - Pastovce Stiahnuté: 703x | 23.09.2015

Stránka

  • 1