Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Daň z nehnuteľnosti2014 Stiahnuté: 300x | 23.09.2015

Daň za psa Stiahnuté: 285x | 23.09.2015

Daň za psa2014 Stiahnuté: 276x | 23.09.2015

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 137x | 29.03.2017

Predajný čas Stiahnuté: 333x | 23.09.2015

Rokovací poriadok2010 Stiahnuté: 306x | 23.09.2015

ŠTATÚT OBCE PASTOVCE Stiahnuté: 294x | 25.09.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce -MŠ Stiahnuté: 307x | 23.09.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Stiahnuté: 296x | 23.09.2015

VZN - MŠ a ŠJ1 Stiahnuté: 251x | 23.09.2015

VZN 1/2018 MŠ Stiahnuté: 12x | 11.12.2018

VZN 2/2018 - TKO na rok 2019 Stiahnuté: 22x | 11.12.2018

VZN o menších obecných službách Stiahnuté: 307x | 23.09.2015

VZN o miestnom poplatku za TKO 2018 Stiahnuté: 100x | 21.12.2017

VZN omiestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 2016 Stiahnuté: 270x | 15.02.2016

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Stiahnuté: 285x | 23.09.2015

zasady používana služobného vozidla Stiahnuté: 382x | 23.09.2015

ZASADY STAZNOSTI - Pastovce Stiahnuté: 672x | 23.09.2015

Stránka

  • 1