Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Pastovce ponúka na predaj nepotrebný majetok nehnuteľnosť - pozemok k. ú. Pastovce, parc. č. 870/22 - záhrada vo výmere 613m2   . Ponuky môžete predkladať písomne na OcÚ Pastovce.

Stránka

  • 1