Navigáció

Nyelv kiválasztása

Tartalom

Komissziók

A komissziók és azok tagjai

Komisia kultúry, športu a mládeže

Jolana Fodorová 0905302606
Silvia Tóthová  
Barbora Tóthová  
Mária Mážárová  
Júlia Szücsová predsedkyňa komisie KŠaM
0908 533492

Komisia ochrany verejného poriadku

Dáša Bakonyiová  
Róbert Farkas ml.  
Miroslav Heško ml.  
Peter Brezovický predseda komisie OVP 0907743740
pbrezovicky@gmail.com

Komisia ochrany životného prostredia

Peter Chrenko 0918105063
Miroslav Szép  
Kristián Molnár  
Stanislav Pašek  
Štefan Mészáros predseda komisie OŽP 0905212383
meszi57@centrum.sk

Komisia pre vybavenie sťažností v podmienkach obce

Henrieta Bolyová 0905527182
Jolana Fodorová 0905302606
Peter Brezovický predseda komisie OVP 0907743740
pbrezovicky@gmail.com
Štefan Mészáros predseda komisie OŽP 0905212383 

meszi57@centrum.sk