Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poplatky MŠ Stiahnuté: 44x

VZN TKO 2021 Stiahnuté: 296x

DzN 2020 Stiahnuté: 231x

VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 227x

Nájomné byty Stiahnuté: 282x

VZN 2/2018 - TKO na rok 2019 Stiahnuté: 325x

VZN 1/2018 MŠ Stiahnuté: 306x

VZN o miestnom poplatku za TKO 2018 Stiahnuté: 418x

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 568x

VZN omiestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 2016 Stiahnuté: 579x

ŠTATÚT OBCE PASTOVCE Stiahnuté: 642x

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Stiahnuté: 622x

VZN - MŠ a ŠJ1 Stiahnuté: 543x

Daň za psa2014 Stiahnuté: 594x

Daň za psa Stiahnuté: 612x

Daň z nehnuteľnosti2014 Stiahnuté: 660x

VZN o menších obecných službách Stiahnuté: 646x

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Stiahnuté: 645x

Predajný čas Stiahnuté: 680x

Rokovací poriadok2010 Stiahnuté: 655x

Stránka