Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poplatky MŠ Stiahnuté: 7x

VZN TKO 2021 Stiahnuté: 196x

DzN 2020 Stiahnuté: 178x

VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 182x

Nájomné byty Stiahnuté: 239x

VZN 2/2018 - TKO na rok 2019 Stiahnuté: 280x

VZN 1/2018 MŠ Stiahnuté: 261x

VZN o miestnom poplatku za TKO 2018 Stiahnuté: 368x

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 516x

VZN omiestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 2016 Stiahnuté: 535x

ŠTATÚT OBCE PASTOVCE Stiahnuté: 594x

vzn-cintorin prev.poriadok príloha č.2 Stiahnuté: 576x

VZN - MŠ a ŠJ1 Stiahnuté: 501x

Daň za psa2014 Stiahnuté: 544x

Daň za psa Stiahnuté: 559x

Daň z nehnuteľnosti2014 Stiahnuté: 615x

VZN o menších obecných službách Stiahnuté: 591x

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-voda Stiahnuté: 595x

Predajný čas Stiahnuté: 630x

Rokovací poriadok2010 Stiahnuté: 607x

Stránka