úvodná stránka
prihlásiť sa
zaregistrovať sa
zaregistrovať sa
  úvodná stránka     prihlásiť sa     registrácia   magyar verzió
Vítame Vás na stránkach obce Pastovce
TESTOVACIA VERZIA

Aktuálna verzia webových stránok pastovce.sk zaťiaľ funguje len ako testovacia, za možné chyby sa ospravedlňujeme!

Aktuality
Verejná obchodná súťaž - výzva
O B E C P A S T O V C E
Obecný úrad Pastovce, Mikulská 51/84, PSČ 935 74, tel/fax: +421 366324629 E-mail: pastovce@pastovce.sk

Č. j.: 167/2014-VO V Pastovciach 19. 5. 2014

Výzva na predloženie ponuky,

Verejný obstarávateľ Obec Pastovce, Obecný úrad v Pastovciach , Mikulská cesta 51/84, 93574 Pastovce v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky:

Vyhotovenie projektovej dokumentácie (PD) na projekt „ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Pastovce “

1. Predmet zákazky: Vyhotovenie – projektová dokumentácia pre stavebné konanie a výstavbu.
2. Predpokladaná cena ponuky bez s DPH 2500 €.
3. Obsah ponuky: podrobný rozpočet stavby. ocenený zoznam položiek. stavebná časť, sprievodná a technická správa, výpočet energetickej účinnosti.
ponuku predložiť na adresu: Obecný úrad Pastovce
Mikulská cesta 51/84
935 74 PASTOVCE
s označením „NEOTVÁRAŤ – cenová ponuka“
Lehota na predkladanie ponúk: 20. 6. 2014 do 12.00 hod.
4. Lehota dodania diela: od 06/2014 do 06/2014.
5. Kritérium na hodnotenie: Najnižšia cena s DPH.
6. Kompetentná osoba na komunikáciu so záujemcami: Oto Mészáros, č.t. 0907 724231.
Na zákl
17.06.2014
Prenájom bytov.
Obec Pastovce ponúka na prenájom trojizbové byty o rozlohe 80m2.
Info na tel. č. 0907 724231.
05.08.2013


obec
• základné informácie
• história obce
• symboly obce
• obecný úrad
samospráva
• zápisnica o. z.
• starosta
• poslanci o. z.
• komisia o. z.
oznamy
• aktuality
úradné dokumenty
• tlačivá
• kultúra a šport • cirkev • materská škola
obecné múzeum
• pamätná izba
• múzeum
• fórum • všeobecné záväzné nariadenie • zverejňovanie p. z. č 546/2010/Z.z. • kontakt

 
web & design RK © 2011 www.k-market.sk