úvodná stránka
prihlásiť sa
zaregistrovať sa
zaregistrovať sa
  úvodná stránka     prihlásiť sa     registrácia   magyar verzió
Vítame Vás na stránkach obce Pastovce
TESTOVACIA VERZIA

Aktuálna verzia webových stránok pastovce.sk zaťiaľ funguje len ako testovacia, za možné chyby sa ospravedlňujeme!

Aktuality
Prenájom bytov.
Obec Pastovce ponúka na prenájom trojizbové byty o rozlohe 80m2.
Info na tel. č. 0907 724231.
29.07.2015
5. zasadnutie OZ Pastovce
STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce č. 51, PSČ 935 74, tel/fax: +421 36 7721 670 E-mail: pastovce@pastovce.sk
Číslo: 5-OZ/2015 V Pastovciach, dňa 13. júla 2015
P O Z V Á N K A
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších úprav a predpisov zvolávam 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň
22. júla 2015 ( streda) o 16.00 hod. v malej sále kultúrneho domu v Pastovciach
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Informácia o vzdaní sa mandátu poslankyne OZ.
2. Zloženie sľubu poslankyne- náhradníčky OZ.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Schválenie programu zasadnutia.
5. Interpelácia poslancov.
6. Zmena rozpočtu obce.
7. Voľba členov komisie športu.
8. Správa o výstavbe zastrešenia amfiteátra.
9. Oslavy 880. výročia prvej písomnej zmienky o obci Pastovce a oberačkové oslavy.
10. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.
11. Diskusia.
12. Uznesenie.
13. Záver.
Oto Mészáros
starosta obce
21.07.2015


obec
• základné informácie
• história obce
• symboly obce
• obecný úrad
samospráva
• zápisnica o. z.
• starosta
• poslanci o. z.
• komisia o. z.
oznamy
• aktuality
úradné dokumenty
• tlačivá
• kultúra a šport • cirkev • materská škola
obecné múzeum
• pamätná izba
• múzeum
• fórum • všeobecné záväzné nariadenie • zverejňovanie p. z. č 546/2010/Z.z. • kontakt

 
web & design RK © 2011 www.k-market.sk