Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Komisia OZ

Komisia a členovia

Komisia kultúry, športu a mládeže

Jmeno Kontaktné údaje
Csaba Šejli, predseda +421907545698
Dániel Riczo +421915063586
Magdaléna Szépová +421904170100
László Juhász +421907443645
Mgr. Erika Ambrusová  

Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia

Jmeno Kontaktné údaje
Júlia Sücsová +421950692640
   
   
   

Komisia finančná

Jmeno Kontaktné údaje
Mgr. Nikolasz Pető +421915986405
Mgr. Horváth Baka Zuzana  
Mgr. Erika Ambrusová  
Dániel Riczo  
Csaba Šejli
 

Komisia pre posudzovanie projektov

Daniel Riczo +421915063586
Róbert Németh  
Dáša Bakonyiová  
Mgr. Nikolasz Pető  

Csaba Šejli

 

Komisia bytová

Ing. Kovács Attila

Magdaléna Szépová

Csaba Šejli